78liler Federasyonu    BASINA VE KAMUOYUNA       DENİZ´LERİN BAŞ UCUNDAYIZ..       YAŞASIN 1 MAYIS       KIZILDERE´NİN KAN ÇİÇEKLERİNİ ANIYORUZ...       ONURUMUZDUR       MART AYI KATLİAMLAR VE DİRENİŞ AYIDIR.       FEDERASYON BAŞKANIMIZ GÖZALTINDA       BASINA VE KAMUOYUNA       ATİLLA ACARTÜRK´ÜN BAŞUCUNDA OLACAĞIZ.       YAŞAMI SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR.   

 HABERLER
 SON MEKTUPLAR
 VEYSEL GÜNEY DOSYASI
 16 MART DOSYASI
 İNCİRALTI DOSYASI
 1 MAYIS DOSYASI
 78'LİLER ARŞİVİNDEN
 SERBEST KÜRSÜ
 TANIKLIKLAR
 ÜRÜNLER
 BASINDA 78'LİLER
 AKADEMİ 78
 GENÇ KALANLAR

 VİDEOLAR

 LİNKLER

İzmir   78'liler Derneği

İZMİR 78’LİLER DERNEĞİ´NDEN TEŞEKKÜR

Devrimci 78'liler Federasyonu  Genel Kurul

DAVAYA KATILMAK İSTEYEN LER İÇİN MÜDAHİL DİLEKÇE ÖRNEĞİ

12 Eylül Utanç Müzesi  .

30. SUÇ YILINDA 12 EYLÜL UTANÇ MÜZESİ’Nİ KURUYORUZ!
Üye Girişi
78liler Federasyonu

Emek Haberleri

Hava Durumu

78liler Federasyonu

 


Serhildanların gölgesinde 15 – 16 Haziran Büyük İşçi Direnişi

17/6/2011

1952 yılında kurulan TÜRK - İŞ´in partiler üstü politika anlayışına karşı tabanda başlayan rahatsızlıklar 1965 yılına doğru daha da artmaya başlamıştı. 1966 yılının Ocak ayında başlayan Paşabahçe işçilerinin grevi ve buna karşı TÜRK – İŞ’in olumsuz tutumu sendikalardaki rahatsızlığı iyice su yüzüne çıkarmıştı. Petrol - İş, Maden – İş, Lastik - İş, Basın - İş ve Tez Büro - İş Sendikalarının Paşabahçe grevinin başarıyla sonuçlanması için kurdukları Dayanışma Komitesi, bu grevin biran önce bitirilmesini isteyen TÜRK – İŞ yönetiminin hiç hoşuna gitmiyordu. TÜRK – İŞ bu konuda ki tavrını zaman geçirmeden gösterdi ve bir kısım sendikayı geçici ihraçla cezalandırdı.

 

Uzlaşmacı yaklaşım, yeni bir konfederasyonu tetikledi

TÜRK – İŞ’in işçilerin hak ve çıkarlarını savunmaktan uzak işverenlerle uzlaşmacı yaklaşımı zaten her fırsatta eleştiri konusu olurken, birde sendikaları keyfi bir şekilde cezalandırması örgüt içinde pek çok sendika tarafından tepkiyle karşılandı. Aralarında TÜRK – İŞ üyesi Maden – İş, Lastik – İş, Basın – İş ile bağımsız sendikalardan Gıda – İş ve Türk Maden – İş’inde içinde olduğu 17 sendika bir araya gelerek, yeni bir konfederasyon kurma çalışmalarına başladılar. 12 Şubat 1967’de İstanbul Şafak Sineması’nda kongrelerini toplayan Maden – İş, Lastik – İş ve Basın – İş, önce üyesi oldukları TÜRK – İŞ’ten ayrılma kararı aldılar. Kongrenin ilerleyen saatlerinde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (DİSK) kurmaya dönük önergeleri büyük bir coşkuyla oybirliğiyle kabul ettiler. Bu sendikaların dışında onlarla birlikte Bağımsız Gıda – İş ve Zonguldak merkezli Maden – İş sendikaları da kongrelerini yaparak DİSK’in kurulması yönünde kongreden karar çıkarttılar.

 

Yeni bir dönemin başlangıcı; DİSK kuruldu

Kongresini yapan sendikalar daha önce ortaklaştıkları DİSK’in kuruluş bildirisini ve ana tüzüğünü olduğu gibi kabul ettiler. Sendikalar, 13 Şubat 1967 pazartesi günü DİSK tüzüğü ve kuruluş bildirgesiyle İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunarak, DİSK’i resmen kurdular.  

 

Kuruluşundan kısa süre sonra DİSK’e başka sendikalar da katıldı. Artık yeni bir dönem başlamıştı, TÜRK – İŞ’e hiç benzemeyen bir sendikal mücadele anlayışı gelişiyordu. Demokratik, sınıf ve kitle sendikacılığı adıyla anılan bu yaklaşım sınıf bilinçli işçilerin dikkatini çekmekte gecikmedi. DİSK olağanüstü bir çekim merkezi haline geldi ve örgütlenmesi kısa sürede her tarafa yayıldı.

 

Fabrikalarda DİSK rüzgarı esmeye başladı

DİSK’in sınıf içindeki dinamik yapısı kısa sürede büyük fabrikaların akın akın DİSK´te örgütlenmesinin yanı sıra grevlerin yayılmasında da kendisini göstermeye başlamıştı. 1966´da kamuda 7, özel sektörde çoğu DİSK´in kurucuları arasında yer alan sendikaların örgütlü olduğu 37 işyerinde grev uygulaması söz konusuyken, DİSK’in kuruluşuyla birlikte kamudaki grev sayısı 50’ye, özel sektör işletmelerinde ise 52’ye çıktı. 1968 yılında ise kamu kesiminde 10 grev görülürken, DİSK´in etkin olduğu özel kesimde 43 grev gerçekleştirildi. Sayıları azımsanmayacak kadar işyeri işgalleri, pasif direnişler, yürüyüş ve eylemler bu dönemde artarak sürdü.

 

İşçilerin hayata geçirdikleri işgal ve diğer eylem türlerinin oranı/sayısıyla nedenleri:

 

% 43’ü ücret ve sosyal hak yetersizliğini protesto amacıyla,  

5 eylem, diğer fabrikalardaki işçi eylemleriyle dayanışmak için,

11 eylem patronların lokavt uygulamasını protesto etmeye dönük,  

41 fabrikada dayanışma grevi işten atılan işçilerin yeniden işe başlatılması talebiyle, .

32 direniş siyasal iktidarın işçileri zorla sarı sendikalarda örgütlemek istemesine karşı çıkıp, DİSK´te örgütlenmeye yönelik, 

4 eylem antidemokratik uygulamaların protestosu için, 

4 direniş ise doğrudan siyasi taleplerle gerçekleşti. (Gelenekten Geleceğe 15–16 Haziran / Sırrı ÖZTÜRK)

 

Tahammül edemediler

Geleneksel anlayışa karşı işçi sınıfı içinde gelişen tepkinin ürünü olarak doğan, işçi hareketinin taleplerine verdiği olumlu yanıtlarla birlikte hızla büyüyen DİSK, bu durumundan ötürü TÜRK – İŞ ve egemenlerin hedefi haline gelmişti. DİSK’in güçlenmesini engellemeye dönük saldırıların ilk habercisi Mayıs ayında Erzurum’da toplanan TÜRK – İŞ 8. Genel Kurulu yapıldı. Hazırlanan çalışma raporunda 274 Sayılı Sendikalar Yasasıyla ilgili Adalet Partisi (AP) hükümetinden istenen değişiklikler yer alıyordu. Çalışma Bakanı Seyfi ÖZTÜRK, kongrede yaptığı konuşmada; “Yeni değişiklik tasarısı ile yakında DİSK’ in çanına ot tıkanacaktır. DİSK varken genel grev hakkını tanımamız mümkün değildir” diyordu. Yasa değişikliği tasarısıyla ilgili 16 Mayıs 1970 tarihli Milliyet Gazetesi’nde çıkan haber her şeyi olanca çıplaklığıyla anlatıyordu: "TÜRK - İŞ´ten başka konfederasyon kalmayacak" deniliyordu.

 

Tasarı Meclis’ten geçti

Önce planlarını, ‘Anayasa Nizamını Koruma Yasası’ adıyla TBMM´den hayata geçirmeye çalıştılar. Bu oyun tutmayınca, tasarı geri çekildi. Ancak konuyla ilgili çalışmalar kesintiye uğramadan devam etti. 274 sayılı Sendikalar Yasası´nda değişiklik yapılarak, DİSK’in tasfiyesi hedefleniyordu.

 

11 Haziran 1970’de TBMM’ye gelen 274 Sayılı Yasa tasarısı 3,5 saat içinde görüşülerek, 4 ret oyuna karşı 230 oyla kabul edilerek Cumhuriyet Senatosuna gönderildi. TBMM’de konuşan TİP Milletvekili, DİSK Genel Başkan Vekili ve aynı zamanda Lastik–İş Genel Başkanı olan Rıza KUAS, “DİSK Anayasal haklarını kullanarak direnecektir. Kanun bu şekilde çıkarsa DİSK yine direnecektir. Sorumluluk bu kanunu çıkaranlara aittir” diyerek, Meclis’i uyardı.

 

1317 Sayılı Yasa Tasarısıyla DİSK’in fiilen ortadan kaldırılmasını hedefleyen yasa değişikliği içinde yeralan bazı kararlar şunlardı :

 

   Sendika kurucularında işkolunda en az üç yıl çalışma şartı aranacak,

   Uluslararası sendikal örgütlere üye olmak yalnızca en çok üyeye sahip konfederasyonun hakkı olacak,

   Sendikalara üye olmak, sendikaların yetkili organlarının oluruna bağlı olacak,

   Sendikalardan ayrılmak için noter huzurunda belge imzalanacak,

   Bir sendikanın Türkiye çapında faaliyet gösterebilmesi, kurulu bulunduğu işkolundaki işçilerin en az 1/3’ünü üye kaydetmesi şartıyla mümkün olacak,

   Konfederasyon kurulabilmesi için tüm sendika ve federasyonların 1/3’ünün ve ayrıca sigortalı işçilerin 1/3’ünün üye yapılması gerekiyor,

   Grev hakkının kullanılması bir hakemin kararına bağlı olacak,

 

Bu değişikliklerin yasallaşması halinde DİSK birçok işkolunda yetkisini kaybedecek, toplu iş söyleşmesi yapamaz duruma düşecek ve böylece TÜRK – İŞ tek yetkili konfederasyon haline gelecekti. Bir başka deyişle, “sendikal birlik” TÜRK – İŞ çatısı altında sağlanmış olacaktı! Yapılmak istenen değişikliğe; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Millet Partisi (MP) Sinop Milletvekili Hilmi İŞGÜZAR, Ankara Milletvekili Suna TURAL ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Rıza KUAS bütün enerjileriyle bu yasa değişikliğini engellemeye çalışıyorlardı. Ancak bu 4 milletvekilinin dışında kalan tüm milletvekilleri bu yasal değişikliği istiyorlardı.  

 

Türkler’in kararlılığı

DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, 12 Haziran 1970´te basına gönderdiği açıklamada şunları ifade ediyordu:

 

"Sendikalar kanununu değiştiren yeni tasarı, ekspres süratle, Millet Meclisi´nde 3.5 saat içinde görüşülüp kabul edildi. AP, CHP, GP oylarının birleştiği yeni tasarı işçilerin serbestçe sendika seçme özgürlüğünü yok etmektedir. Memleketimizde faşist sendikacılığı getirmenin temelleri atılmaktadır. TÜRK-İŞ´e tanınan sendika diktatörlüğü, çalışma hayatına baskı, terör ve ızdırap getirecektir. Bu kanunun işçinin doğal hakkı olan sendika seçme özgürlüğünü Anayasanın 46. maddesine rağmen ortadan kaldırmaktadır. Meclisten çıkan yeni kanun tasarısı, getirdiği ilkeler açısından, tümü ile Anayasaya aykırıdır. Bunu, Hükümet, partiler ve Türk-İş te bilmektedir. Ancak, ne var ki, Anayasa Mahkemesi kanunu iptal edinceye kadar, iş işten geçmiş olacaktır. Zira, İşçilerin sendikalardan istifa hakkı kullanılamayacak kadar ağır ve güç İşleyecek hükümlere bağlanmıştır. Bu suretle amaç olan, devrimci sendikaları ve DİSK´i bertaraf etmeyi kanunla sağlamayı düşünmektedirler; esas plan budur. Kanun zoruyla Türkiye´de tek konfederasyon ve her İşkolunda sendika tekeli kanunla kurulmaktadır. Örnek olarak gösterilen memleketlerin hiç birinde, kanun zoruyla sendika sayısı azaltılmamıştır. Eğer talebimiz olan işçiye sendika seçme bakımından referandum hakkı tanınırsa, güçlü sendika ilkesi gerçekleşir. Oysa, hükümet ile işbirlikçisi TÜRK - İŞ ve diğer sömürücü güçler, referanduma yanaşmamaktadırlar. Onların demokrasiye olan bağlılıkları da bu kadardır. Bunlar, farkında olmadan bindikleri dalı kesecek kadar gaflet içindedirler. DİSK, bu meselenin Anayasa çizgisi içine sokulması mücadelesini verecektir. Bunun için de, kesin eylem biçimlerini tespit etmek üzere, bugün saat 15.00´de, DİSK Genel Yönetim Kurulu; yarın saat 14.00´de ise DİSK´e bağlı sendika yönetim kurulları; Pazar günü ise, sendika yöneticileri ile İşyeri temsilcileri saat 10.00´da Merter Sitesi´ndeki Lastik-İş binasında toplantıya davet edilmişlerdir. Bu toplantıda alınan kararlar, DİSK tarafından derhal uygulamaya sokulacaktır."

 

Saldırıyı püskürtmek için işçiler hazırlandı

DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER başkanlığında bir UYARI HEYETİ, Kemal NEBİOĞLU başkanlığında da ANAYASAL DİRENİŞ KOMİTELERİ kurulması kararlaştırıldı. Uyarı heyeti, çeşitli kurumları ziyaret ederek bu yasanın çıkmaması için görüşmeler yapıyor, ancak bir sonuca ulaşamıyorlardı. Egemen sınıflar bu yasayı çıkarıp DİSK’i fiilen bitirmekte kararlı görünüyorlardı. Diğer yandan Lastik –İş’in Merter’deki binasında temsilciler sürekli toplantılar yapıyor, mevcut durum değerlendirilerek yapılması gerekenleri netleştirmeye çalışıyorlardı. Aynı hareketlilik fabrikalarda da yaşanıyor, işçiler ve işçi temsilcileri çeşitli eylem biçimlerini öneriyor, sendikal örgütlülüklerine sahip çıkmanın kendileri ve demokrasi için önemini vurguluyorlardı. Uzun tartışmaların ardından yapılması gerekenler netleşmiş, her koşulda DİŞE DİŞ DİRENİŞ kararı alınmıştı.

 

DİSK’de karşı atağa geçti

DİSK Yürütme Kurulu’nun çağrısıyla 14 Haziran 1970’te toplanan Temsilciler Meclisi demokratik bir tartışma sonucu, işçilerin günlerdir beklediği direniş kararını onaylayıp startını veriyordu. DİSK üyesi işçi temsilcileri vakit kaybetmeden harekete geçerek yeniden işyerlerinde işçilerle toplantılar yapıyor, bu toplantılarda son yasa değişikliği konusunda işçileri bir kez daha aydınlatıyordu. Bu toplantılarda konuşan işçilerde gözlenen heyecan, onların bu mücadeleye hazır olduklarını gösteriyordu. Bu arada DİSK Yönetim Kurulu, 17 Haziran’da miting yapmak için İstanbul Valiliği´ne başvurdu. Ancak valilik mitinge izin vermedi.

 

Beklenen an gelmişti, 15 Haziran 1970’te DİSK üyesi işçiler işyerlerine gidiyor ancak üretime başlamıyorlardı.

 

Direnişin ilk günü, 15 Haziran 1970´te yayınlanan bildiri;

 

“Bildiri No: 1

 

D İ R E N İ Ş !

 

A n a y a s a n ı n  4 6 .  m a d d e s i n d e

y a z ı l ı  s e n d i k a m ı z ı  s e r b e s t ç e

s e ç m e k  i ç i n,

 

D İ R E N İ Ş !

 

İŞÇİ ARKADAŞ UYANIK OLMAK ZAMANIDIR !

Mevcut sendika haklarımızı da bize çok gören işçi düşmanları yeni bir kanunla elimizden bu haklarımızı da almak istiyorlar.

Bu kanun tasarısı AP, CHP ve GP’nin oyları ile 3.5 saat içerisinde Meclisten çıkarılmıştır.

Bu tasarı Anayasaya aykırıdır.

Bu tasarı gerçek işçi sendikalarını yani DİSK ve DİSK’e bağlı sendikaları kapatan ve TÜRK –İŞ’e diktatörlük kurma imkanı veren bir tasarıdır.

Bu tasarı kanunlaşırsa sizlerin istediği Toplu Sözleşme değil işverenlerin istediği Toplu Sözleşmeler imzalanacak.

Bu kanun çıkarsa “HAK” lafını ağzınıza alamayacaksınız. Artık “HAK değirmende” olacak.

İşçi Arkadaş, artık hakkını arama savaşı başladı. Ya yiğitçe haklarımız için mücadele edeceğiz, sendikacılık şerefimizi ve işçilik haysiyetimizi koruyacağız.

İşçi arkadaş UYANMAK zamanıdır.

Uyanıp birleşmek zamanıdır.

Birleşip mücadele etmek zamanıdır.

İşçilerin mücadelesi diğer iş kollarında başlamıştır. Dün bütün işçi temsilcileri bu kanun geri alınıncaya dek mücadele için ölüme kadar and içtiler. Gıda işçileri de yiğit ve mücadeleci işçilerdir. Bu mücadeleye bizde güçlerimizi koyacağız.

 

DİRENİŞ        : Anayasal haklarımızı çiğnetmemek için DİRENİŞ !

DİRENİŞ        : Anayasanın 46. maddesinde yazılı Sendikamızı serbestçe  seçme hakkı için DİRENİŞ !

DİRENİŞ        : Sendikal haklarımızı çiğnetmemek için DİRENİŞ !

 

YAŞASIN İŞÇİLERİN YİĞİT MÜCADELESİ!

 

NOT: Aldığımız haberlere göre halen 135’i aşkın işyerinde iş bırakma ve direnişe geçilmiştir. Hareket alev gibi hızla yayılıyor. 100.000 işçi halen direnişte. Direnişe başlayan önemli işyerlerinden bazıları şunlardır. AKSAN –JOB-OTOMARSAN—İNTENA AUER—ERKA BALATA-EMFA-MAGİRUS-SUNGURLAR-ÇELİK ENDÜSTRİSİ-TÜRK DEMİR DÖKÜM-OTOSAN-UZEL-CİHAN-ELEKTROMETAL-AEG ETİ-OTO YAY-RABAK (İZMİT)-PHİLİPS (İZMİT)-GAZ ALETLERİ-DEMİR İŞ (İZMİT)-VARİL SAN (İZMİT)-RABAK (İSTANBUL)-PHİLİPS (İSTANBUL)-PROFİLO-ERAŞ-SİMCO-SİNGER-SİLVAN-ARÇELİK-ECA-METİN ÇAM-HARUN ÇAM-MİNO SANAYİİ-UNİLEVER TENEKE KUTU (İSTANBUL)-NURSAN-DENET CIVATA-NURİ AKDEMİR-TEZSAN-İZSAL ÇELİK DÖKÜM-BUFFER… Böylece direnişin ilk gününde 100.000’i aşkın işçi arkadaşımız fiilen direnişe geçmiş durumdadırlar. “

 

Ve isyan başladı

İşçiler, temsilcilerden aldıkları işaretle direnişe başladılar ve tüm işçilere çağrı yaparak iş bırakmalarını istediler. Sabahtan itibaren üretim durdurularak yürüyüşe geçildi. Ellerinde bayraklar, “İşçiyiz, haklıyız, güçlüyüz”, “Antidemokratik sendikalar istemiyoruz”, “Satılmış Türk-İş istemiyoruz” ve “Kahrolsun sermayenin diktası” sloganlarını atan işçi seli akın akın kent merkezlerine doğru ilerliyordu. DİSK üyesi işçilerin diğer işçilere çağrısı olumlu yankılanmış, 131 bağımsız sendika ve üyeleri iktidarın sendikal özgürlükleri kısıtlamak istemesine karşı çıkmış, bildiri yayınlayarak kamuoyuna duyurmuş, fabrikalarını boşaltarak güzel bir sınıf dayanışmasında bulunmuşlardı.

 

Şalter indi işçiler sokakta

15 – 16 Haziran 1970 tarihlerinde pek çok kentte işçiler şalterleri indirerek, işyerlerini, fabrikaları boşaltarak gün boyunca sokaklarda hükümeti protesto ederek sendikal örgütlerine sahip çıkacaklarını, DİSK’i boğdurmayacaklarını ilan ettiler. TÜRK – İŞ’in örgütlü olduğu fabrikalarda, sendika temsilci ve yöneticilerinin tehditlerine rağmen kendisini sokağa atan DİSK’li kardeşleriyle omuz omuza olan işçilerde az değildi. Direniş İstanbul’la sınırlı kalmamış, Ankara, İzmir, İzmit,  Zonguldak ve hatta Köln/ Almanya’ ya kadar sıçramıştı. İstanbul’da 200 kadar büyük fabrikadan yaklaşık 150 bin işçi iş bırakmış, sokakta sendikal örgütlerine sahip çıkmak için protesto gösterileri yaparken, DİSK’in örgütlülüğü dışında kimi fabrikalarda çalışan işçilerin DİSK’lilerle buluşmasına engellemek için fabrika kapıları kilitlenmiş, dışarı çıkamayan işçilerde gün boyu üretimi durdurmuşlardı. Vapur seferleri iptal edilmiş, galata köprüsü açılarak işçilerin birleşmesi, büyük bir kitle haline gelmesi engellenmeye çalışılmıştı. Aynı eylemler sayıları gittikçe çoğalan 300 – 400 binlere varan işçilerle 16 Haziran’da da devam etti. Devletin silahlı güçlerinin kurduğu barikatlar bir bir aşılarak, 2 – 3 kilometreyi bulan yürüyüş kortejleriyle kent merkezlerine dalan işçilerin sloganları her tarafta yankılanıyordu. Anayasal Direniş Komiteleri sayesinde oyuna gelinmiyor, işçilerin arasına sızan ‘sivillerin’ kışkırtmalarına geçit verilmiyordu. Kartal, Kadıköy ve Levent bölgelerinde polisler işçilerin üzerine ateş açmış ve işçilerden MEHMET GIDAK, YAŞAR YILDIRIM ile MUSTAFA BAYLAN yaşamlarını yitirmişlerdi.   

 

TÜRK – İŞ üyesi Eskişehir sendikaları sermaye cephesinde 

Özellikle Marmara Bölgesi’nde ağırlıklı işçi eylemleri sürerken, TÜRK – İŞ üyesi 16 sendika şubesi tarafından oluşturulan, ‘Eskişehir Mahalli Sendikaları’ yayınladığı bildiride hükümetin işçileri isyan ederek ayaklandıran yasa değişikliği destekleniyor; DİSK’in toplumu aldatarak işçileri ideolojik emellerine alet etmek ve Rusya’da ki gibi bir işçi ihtilali yapmaya kalkışmakla suçluyordu.

 

15 Haziran’da başlayan işçi direnişleri 16 Haziran’da da sürerken, bir yanda TÜRK – İŞ gibi egemenler ve onların siyasal iktidarının sınıf aleyhine yapılan yasal düzenlemelerini destekleyen örgütler varken, onun karşısında işçilerin yanında dayanışma içinde olan demokrasi güçleri de az değildi ve sokaklarda işçilerle omuz omuza yürüyorlardı. 

 

TİP, DEV – GENÇ, Devrimci İşçi Birliği ve Devrimci Kadınlar Derneği direnişe geçen işçilerle dayanışma içinde

16 Haziran’da TİP İstanbul İl Teşkilatı, Dev – Genç İstanbul Bölge Y.K, Devrimci İşçi Birliği ve Türkiye Devrimci Kadınlar Derneği, çıkardıkları ortak bildiriyi İstanbul sokaklarında dağıtarak direnişi selamlıyor, gençliğin ve kadınların işçi sınıfının mücadelesinin yanında olduğunu vurguluyorlardı.

 

“KARDEŞLER” diye başlayan bildiri şöyle devam ediyordu;

 

“DÜN İSTANBUL’UN DÖRT BİR TARAFINDA İŞÇİLER, AMERİKAN İŞBİRLİKÇİLERİNİN TEMSİLCİSİ, SOYGUNCU AP İKTİDARINA KARŞI AĞIRLIKLARINI HİSSETTİRDİLER. ONBİNLERCE İŞÇİ YÜRÜYEREK, İŞBİRLİKÇİ PATRONLARININ SURATINA TÜKÜREREK, KARŞILARINA ÇIKANLARI KİM OLURSA OLSUN DAĞITARAK, İŞÇİLERİN EN DEVRİMCİ SINIF OLDUĞUNU GÖSTERMİŞLERDİR. İŞÇİLERİMİZİN BU BAŞARISI, ONLARIN SARSILMAZ BİRLİKLERİNİN SONUCUDUR. BU BİRLİK MALTEPE –KARTAL - GEBZE BÖLGESİNDE 40 BİN - 50 BİN İŞÇİ YOLLARI KESERKEN SİLAHTAR DA 10 BİN İŞÇİNİN AYNI AMAÇLA YÜRÜMESİYLE SAĞLANMIŞTIR. VE DE TOPKAPI DA 10–15 İŞÇİ ‘SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLERİMİZ’ DİYE GÜMBÜR GÜMBÜR CADDELERE AKARKEN, BAKIRKÖY’DE 5 BİN İŞÇİ AYNI ŞEYLERİ HAYKIRMAKTADIR. İŞÇİLERİN BİRLİĞİNİ SAĞLAYAN, AYNI AMAÇLA DİRENMELERİDİR. VE BU BİRLİKTİR Kİ, İŞTE İŞÇİLERİ GÜÇLÜ KILMAKTADIR.

 

DEMOKRATİK - ANAYASAL HAKLARI İÇİN DİRENEN İŞÇİ SINIFI, TARİHİN EN DEVRİMCİ SINIFIDIR. ÇÜNKÜ ANCAK VE YALNIZ ‘O’DUR EN GÜZELİ, EN İYİYİ ŞİMDİ DİLEYEN VE GELECEKTE YAPACAK OLAN, O’NUN ŞİMDİ DEMOKRATİK- SENDİKAL HAKLARI İÇİN HER FABRİKADA VERDİĞİ KAVGA, BİR BAŞKA FABRİKADA COŞARAK SES VERMEKTEDİR.

 

KARDEŞLER,

YILMAK BİLMEYEN AZMİMİZLE DİRENELİM. BİZİM BU GÜN VERDİĞİMİZ KAVGA, ÇOCUKLARIMIZ İÇİNDE VERMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ İŞÇİ SINIFININ YÜCE DAVASINDAN AYRI DEĞİLDİR. DİRENDİKÇE BÜYÜMEKTEYİZ, BÜYÜDÜKÇE DİRENCİMİZ GÜÇ KAZANIYOR. DİRENCİMİZ BUGÜN YARINKİNDEN KÜÇÜK DÜNKÜNDEN DAHA BÜYÜKTÜR.

 

SENDİKAL HAKLARIMIZ İÇİN DİRENECEĞİZ.

 

BU KANUNU, ANAYASANIN VERDİĞİ DİRENME HAKKINI KULLANARAK ÇIKARTMAYACAĞIZ.

 

İSTANBULDA VE TÜRKİYEDE BÜTÜN İŞÇİLER BU DİRENİŞİ KATILMALIDIR.

 

İŞÇİ DÜŞMANI OLDUĞU AÇIKÇA MEYDANA ÇIKAN BU HÜKÜMET İSTİFA ETMELİDİR.

 

VE EĞER BU KANUN ÇIKARSA… BU HÜKÜMET İSTİFA ETMEZSE… İŞTE O ZAMAN İŞÇİ SINIFI, ZATEN KÖKÜNDEN BOZUK BU DÜZENİ O HÜKÜMETİN KAFASINA GEÇİRECEKTİR.

 

KAHROLSUN İŞBİRLİKÇİLERİN VE PATRONLARIN İKTİDARI AP!

 

KAHROLSUN ÇIKARILMAK İSTENEN YENİ SENDİKALAR KANUNU.!

 

YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ DEMOKRATİK, ANAYASAL HAKLARI İÇİN YAPTIĞI YİĞİT DİRENİŞ!

 

YAŞASIN İŞÇİ DAYANIŞMASI.!

 

16 HAZİRAN 1970 İSTANBUL”

 

 

MGK’ye uyarı telgrafları

Direniş sürerken 16 Haziran günü her yerde DİSK’e bağlı fabrika baş temsilcileri, ANAYASAL DİRENİŞ KOMİTELERİ adına postanelerden Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği’ne uyarı telgrafları da çekmeyi ihmal etmediler.

 

Çekilen telgraflarda, ‘Emperyalist baskılar sonucu olarak sınıfsal ve anayasal haklarımızın yok edilmesine emperyalizm ve onun yerli uşaklarına karşı devrimci direnişimiz tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye için sonuna kadar devam edecektir sizleri uyarmak işçi sınıfının tarihi bir görevidir’ denilirken, kimilerinde ise, ‘biz, anayasal haklarımızın savaş bilincine ulaşan devrimci işçiler, bizi amerikancı sarı sendikalara ve patronlara köle yapan kanun tasarılarının meclisten geri alınıncaya dek anayasanın hakim esprisi olan direniş hakkımızı mutlaka kullanacağız. Sizi uyarmayı tarihi ve ulusal ödev sayıyoruz’ deniliyordu.

 

Gözaltı ve tutuklamalar işten atılmalar

AP iktidarı alelacele toplanarak İstanbul, Adapazarı, İzmit ve Zonguldak’ta sıkıyönetim ilan edildi ve ardından Sıkıyönetim Mahkemeleri kuruldu. 7 Haziran’dan itibaren gözaltı ve tutuklamalar başladı. Önemli sayıda fabrikada işçiler üretimden gelen güçlerini kullanarak eylemlerine birkaç gün devam ettiler. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına aykırı davranmaktan gözaltına alınan işçilerin sayısı yüzlerle ifade edilirken, eylem sonrası süreç içinde, ağırlıklı olarak metal, lastik ve kimya işkollarında 10 bine yakın DİSK üyesi işten atıldı. 15–16 Haziran 1970 olayları diye anılan dava 30 yıl sonra, 12 Eylül darbesiyle birlikte tutuklanıp ağır hapis cezası istenilen bin 477 sendikacı ve idam cezasıyla yargılanan 52 sendikacı için yeniden gündeme getirilmiştir. 7.10.1996 tarihli DİSK Davası ortak savunmasında ise "bu davada, DİSK ve bağlı sendikalarının, illegal örgüt olarak, İHTİLALİ amaçladıkları ileri sürülmüş ve bunun temel kanıtı olarak da 15–16 Haziran 1970 olayları İHTİLAL provası olarak gösterilmiştir... İddia makamı, 15–16 Haziran işçi direnişini “DİSK´in ILK İHTİLAL PROVASI” olarak göstermiştir. 1317 Sayılı Yasa tasarısı TBMM’ce kabul edilmesine, resmi gazetede yayınlanmasına karşın, uygulama olanağı bulamadı. Önce TİP daha sonra CHP yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdular ve yasa iptal edildi.

 

TÜRK – İŞ bildirisinde işçi direnişi kızıl ihtilal provası olarak geçiyor

Sendikal örgütlenme haklarına sahip çıkan işçilerin eylemleri durduğunda egemenler ve onların siyasal iktidarıyla kol kola yürümekten rahatsız olmayan TÜRK – İŞ’te Yönetim Kurulu imzasıyla “SEVGİLİ İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ” diye başlayan 4 sayfalık bir bildiri yayınladı.

 

TÜRK – İŞ’in bildirisinde hükümetin gündeme getirdiği yasal değişiklik açıkça destekleniyor ve bu değişiklik  “işçiyi işverene satan sarı sendikalara dur diyecek” deniliyordu. DİSK’i “sendika hürriyeti elden gidiyor” sözleriyle işçileri tahrik ederek sokağa döktüğünü belirten TÜRK – İŞ yönetimi, DİSK’i kızıl ihtilal provası yapmakla suçluyordu.     

 

Bugün hala sınıf bilinçli işçiler DİSK diyorsa bu önemlidir

15 – 16 Haziran, sendikal hak ve özgürlüklerin boğulmak istenmesine karşı Türkiye işçi sınıfının DİSK önderliğinde yarattığı şanlı direnişin adıdır. Sendikasızlarla TÜRK - İŞ üyesi işçilerin DİSK öncülüğünde koyduğu o büyük tepki, kendiliğinden gelişen bir hareket olarak değerlendirilemez. Dipten gelen bu dalganın demokratik bir yapıyla kucaklaşması, tabanın söz, yetki, karar ilkeleriyle donatılması ve sendikal demokrasinin tüm süreçlerde işletilmesi doğaldır ki böylesine bir mücadeleci kimlik yaratmıştır. İşçi sınıfı içerisinde çekim merkezi olması, ezilen tüm kesimlerin güvenini kazanması, darbe yasalarına rağmen bugün bile hala mücadeleden yana bilinçli işçilerin tercihlerini DİSK´ten yana yapması ve bu uğurda başta işten atılmalar olmak üzere bedel ödemeyi göze almasının nedeni çok açıktır.

 

Direnişe darbeyle yanıt verildi

15 – 16 Haziran büyük işçi direnişine egemenlerin yanıtı 12 Mart 1971 darbesi olmuştur. Askeri cunta işçi önderlerini tutuklarken diğer taraftan Türkiye sosyalist hareketinin en devrimci unsurlarını tasfiye etmeye çalıştı. DENİZLER, MAHİRLER, İBOLAR bu darbenin sonucunda katledildiler. Sınıf mücadelesi ve sosyalist hareketin yükselişi 70’li yıllarda da sürdü. Bu süreçte egemenlerin işçi sınıfına en büyük saldırısı 1 Mayıs 1977’de gerçekleşti. Belki de 12 Eylül 1980 darbesinin ilk adımları bu katliamla atıldı.

 

41 yıl önce yapılmak istenen değişiklikler 12 Eylül 1980’de, faşist cuntanın yaptığı askeri darbeyle daha da ağır biçimde gerçekleştirildi. İşte bugün sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılmasının önünde duran engeller;

 

Sendikaların Toplu İş Sözleşmesi yapabilmesi için % 10 İş Kolu Barajını aşması gerekiyor.

Sendika üyeliği ancak noterden yapılırsa geçerli oluyor.

Sendikadan istifa eden üye zorunlu 3 ay (şimdi 1 ay olarak değişti) daha üye sayılıyor.

Sendika kurucusu ve yöneticisi olabilmek için 10 yıl fiili çalışmak gerekiyor.

Sendikaların ve Konfederasyonların denetiminde devlete yetki veriliyor.

Sendika ve Konfederasyonlar gelirlerini devlet bankalarına yatırma zorundalar.

Sendikalar ve Konfederasyonlar yasaya göre siyaset yapamıyor, amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemiyor.

Sendika ve Konfederasyon yöneticileri görevlerinden istifa etmeden milletvekili ve belediye başkanı olamıyor.

Hak grevi yasak, kullanılamıyor.

Mevcut yasa grevi bir hak olmaktan çıkarıyor, konuyla ilgili bakanlar kuruluna yetki veriyor.  

 

TÜRK – İŞ bu kez 12 Eylül darbecilerinin saflarında

“Artık gülme sırası bizde” diyen burjuvazi, DİSK’in faaliyetlerini askıya alarak, toplumsal muhalefeti ezerek, binlerce sınıf bilinçli işçiyi işten atıp, 700 bine yakın insanı gözaltına alıp, işkence tezgâhlarından geçirip, cezaevlerine doldurarak amacına ulaştı. 12 yıl boyunca işçi ve emekçiler DİSK’in yokluğunu hep hissettiler. Sendikal hak ve örgütlenme özgürlüğünün yok edilmesinde TÜRK – İŞ’te sermaye çevreleriyle hep kol kola oldu. TÜRK – İŞ, 12 Eylül darbecilerine Genel Sekreterleri Sadık ŞİDE’yi Çalışma Bakanı olarak verip darbe düzeninin meşrulaşmasına katkı sundu.  

 

Yaşanılan süreçte kayıplar gündemde, tehlike henüz geçmedi

 “Artık emek mukaddestir lafı bitmiştir. 2000’li yıllarda mukaddes olan işyeri ve işletmedir.” (24 Mayıs 1995, İSO toplantısı, TİSK Genel Başkanı Refik BAYDUR) Yani sermayenin gözünde emeğin –iş gücünün- değeri artık sıfırdır. İşverenlere bunu söyleten sınıfın gerçek sendikal örgütlenmesinin zayıf olması ve toplumsal muhalefet güçleriyle işçi sınıfı arasında güven sorunu yaşanmasıdır. Bu durum ise sermayenin işini kolaylaştırmakta, emeğin tarihsel kazanımlarının yok edilerek, emekçilerin ‘çağdaş köle’ gibi görülmesine neden olmaktadır. Sosyal güvenlik alanındaki emekçiler aleyhine gerçekleşen düzenlemelerin ardından çıkarılan torba yasa işçi ve emekçiler açısından yaşamı daha da çekilmez hale getirdi.. Bugün İşsizlik Sigortası Fonu´nda biriken 61 milyar liranın gerçek sahibi işçilerden esirgenip hükümetin tasarrufunda olması, keyfi bir şekilde başka yerlere aktarılması egemenlerin adaletsizlikte sınır tanınmadığının açık bir göstergesidir. Sorun bunlarla da bitmemekte, çalışanların kölece çalışma koşullarında yıpranmalarının karşılığı olan Kıdem Tazminatının, fona devredilmek istenmesi de önümüzde bir başka tehlike olarak durmaktadır.  

 

TÜRK – İŞ’in 1 Mayıs’a katılması, kimi eylemlerde görülmesi bizleri yanıltmamalıdır

Statükocu TÜRK – İŞ’in 1 Mayıslarda işçilerle meydanlarda görülmesi özüne dönük bir değişime tekabül etmemektedir. O, dün ne ise bu günde aynıdır ve aynı yerdedir. Türkiye işçi sınıfı tarihine damgasını vuran Tekel İşçilerinin Direnişinde bu bir kez daha anlaşılmıştır.

 

TÜRK – İŞ, varlığını 12 Eylül hukukuna borçlu

TÜRK – İŞ, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile birlikte 12 Eylül darbecilerince yasalaştırılan sendikal örgütlenmenin önündeki barajların kalkması talebini, “sarı sendikacılık hortlar” yaygarasıyla bastırırken, yine darbe ürünü noter şartını da, “hile ve sahtecilik yaygınlaşır” gibi bir uydurma gerekçeyle sahiplenmektedir. Oysa ülke ve toplumun sorunlarından uzak, temsil ettiği kitleye yabancılaşmış sarı sendikaların bol olduğu şu yaşadığımız coğrafyada, bu sendikaların darbe yasalarından beslendiği herkesin malumudur.

 

TÜRK – İŞ Uluslararası kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor

TÜRK – İŞ, varlığını borçlu olduğu darbe düzeninin sürmesi için uluslararası konferanslarda da siyasal iktidarların yedeklemesi gibi çalışmaktadır. Türkiye’de sendikal hak ve özgürlüklerin darbe yasalarıyla kısıtlandığını anlatan DİSK ve KESK’e karşı lobi faaliyeti yürütmekte, ülkede çalışanların yaşadığı sıkıntıları gizleyerek demokratikleşmenin önünde durmaktadır. Geçen yıl yapılan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) konferansında ne söylediği unutulmamıştır. 2 Haziran 2011’de Cenevre’de başlayan ve 10 Haziran’a kadar süren ILO konferansında da yine sendikal hak ve özgürlüklerin kısıtlılığının devamı yönünde bir tutum sergilemiştir.   

 

Sendikasızlaştırma AKP’nin politikası

15 – 16 Haziran 1970’de DİŞE DİŞ DİRENİŞLE püskürtülen egemenlerin saldırıları, onları 9 yıldır temsil eden AKP iktidarıyla birlikte sürgit devam ediyor. Dünya kapitalist sisteminin krizi nedeniyle de ülkemizde sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, işten atmalar ve baskılar en yoğun dönemini yaşamaktadır. Güvencesiz çalışmayla birlikte iş cinayetleri artıyor. İnsanlardan verilen bir paket makarna ve kömür karşılığında sisteme ses çıkarmaması, yönetenlere biat etmesi, haline şükretmesi isteniyor.

 

Kürt sorunu olduğu yerde

Örgütsüzlüğün, işsizliğin, talanın, yağmanın, gelir dağılımındaki adaletsizliğin ciddi boyutlara ulaştığı, çetelerin ahtapot gibi ülkeyi sardığı günümüzde, Kürt sorunu yine çözülmesi gereken en önemli sorun olarak gündemini koruyor. Ülkemizde 30 yılı aşkın sürdürülen Kürt özgürlük mücadelesinde gelinen süreçle tüm parametrelerin değiştiğini, işçi sınıfının sorunlarıyla Kürt sorununun özleşmiş bir durumda olduğunu artık görmek gerekiyor.

 

DİSK ve BDP’ye karşı baraj

Yeni bir seçimin yaşandığı Türkiye’de sadece işçilerin sendikal örgütlenme özgürlüğünün yasak ve barajlarla engellendiğini söylemek kısmi gerçeklere temas etmek olacaktır. Oysa aynı darbe hukuku seçim sistemini de belirlemekte, yüzde 10 seçim barajı yurttaşların özgür iradesinin demokratik bir şekilde parlamentoda temsilini engellemektedir. Sarı sendikacılığı önleme adına barajlara sarılan TÜRK – İŞ gibi egemenlerin temsilcisi AKP’de istikrarı koruma adına barajlara sarılarak mevcut statükoyu korumaktadır. 1970 yılında, “DİSK varken genel grev hakkını tanımamız mümkün değildir” diyen egemenlerin temsilcileri, bugünde benzer bir ifadeyle, “Kürtler böylesi örgütlülüğe sahipken seçim barajlarını indirmemiz mümkün değildir” diyebilmektedir.

 

AKP’nin seçim bildirgesinde Kürt sorununda demokratik çözüm ve sendikal haklar yok

Düne kadar Kürt sorunu var diyen AKP’nin 2023 yılına kadar gerçekleştirmeyi öngördüğü planlamayı içeren seçim bildirgesinde, ne Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin tek söz, ne de sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin bir tek cümle dahi geçmemiştir.

 

Emek, Demokrasi ve Özgürlük güçleri geleceğin güvencesidir

Antidemokratik seçim yasasından beslenerek saldıran egemenlerin karşısında, Emek, Demokrasi ve Özgürlük güçlerinin bütün engellemelere, hilelere, baskı ve tehditlere rağmen seçimden başarılı çıkması geleceğe dair umutlarımızı da tazelemiştir.

 

Kürtler ve işçi sınıfı ne kadar da çok birbirlerine benziyorlar

15 – 16 Haziran işçi direnişi, “işçi sınıfının varlığı ve toplumsal devrimdeki rolünü”  tartışan sosyalist hareketi susturmuş, Kürt Özgürlük hareketinin 30 yılı aşan kesintisiz mücadelesi ise egemenlerin “kart – kurt” tartışmalarını sonlandırmıştır. 

 

Şanslıyız, çünkü şanlı bir mücadele tarihinin tanıklarıyız

15 – 16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 41. yılına girdiğimiz böyle bir zaman diliminde, pek çok konuda bize yol gösteren şanlı bir mücadele tarihine tanık olduğumuz için şanslı olduğumuzun farkında mıyız? 16 Haziran 2011

 

Not: Bu yazı dosya halinde 16 Haziran 2011 tarihinde, Özgür Gündem Gazetesi´nde 1 sayfa olarak yayınlanmıştır. Yer sıkıntısı nedeniyle yazının tamamı yayınlanamamıştır. Şu anda okuduğunuz dosyanın bütünüdür.

 Bu makale 4337 defa okundu.
Yazara ait diğer yazılar

 
 

 

 

12 EYLÜL UTANÇ MÜZESİ KALICI HALE GETİRİLMELİDİR


12 EYLÜL UTANÇ MÜZESİ

Çankaya Belediyesine ait Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, 12 Eylül günü açılışı gerçekleşecek olan 12 Eylül Utanç Müzesinin programı Devrimci 78′liler Federasyonu tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerininde katıldığı basın toplantısında açıklanan programın tamamı şöyle; 

12 Eylül 2014 Cuma – În
ABD Büyük Elçiliğine Yürüyüş ve Siyah Çelenk Bırakma
Toplanma: Yüksel Caddesi Saat 17.30

Müze Açılış: 19.30 Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM)
Konuşmacılar:
Mehmet Özer
Devrimci 78’liler Federasyonu
Alper Taşdelen
Çankaya Belediye Başkanı

13 Eylül 2014 Cumartesi – Şemî
Saat: 13.00 -15.00
Filistin Sevgilim
Konuşmacılar:
Adil Okay Temel Demirer
Gösteri: Kalbimizin Doğusu Filistin
Örgütleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

16.00 –17.30
Çocuk Cezaevleri Kapatılsın –Tutuklu Çocuklara Özgürlük
Örgütleyen: Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi
Film Gösterimi:
Çocuklar Naziktir
Yönetmen: Fatin Kanat

Saat:18.00
Kadın Cinayetleri Politiktir. Kadın Cinayetlerini Durdurmak İçin Forum

Örgütleyen: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

14 Eylül 2014 Pazar – Yekşem
Basın Ne Kadar Özgür?
Saat: 14.00
Konuşmacılar:
Ahmet Abakay
Doğan Tılıç
Esra Koçak (TGS Ankara Şb. Bşk.
Gökçer Tahincioğlu
Hüseyin Aykol (Özgür Gündem Gazetesi Ankara Temsilcisi)
Örgütleyen: TGS VE ÇGD

15 Eylül 2014 Pazartesi – Duşem
Rojava Kadın Devrimi
Figen Yüksekdağ ( HDP Eş Genel Başkanı)
Saat: 18.00
Örgütleyen: ESP

16 Eylül 2014 Salı – Şêşem
Göç ve Sağlık
Saat: 18.00
Oturum Başkanı;
Prof. Dr. Çetin ATASOY
Ankara Tabip Odası Başkanı

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
Halk Sağlığı Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Timur Fadıl OĞUZ
Psikiyatri Uzmanı Ankara Güven Hastanesi
Örgütleyen: Türk Tabipler Birliği ve Ankara Tabip Odası

17 Eylül 2014 Çarşamba – Çarşem
Hasta Tutsaklara Özgürlük
Saat: 18.00
Konuşmacılar:
Necla Şengül (İHD),
Mehmet Baytekin (TUHADFED),
Fahriye Belgün (Avukat)
Örgütleyen: İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu

18 Eylül 2014 Perşembe – Pêncşem
12 Eylül ve Aleviler
Saat:18.30
Konuşmacılar:
Müslüm Doğan
PSAKD Genel Başkanı
Av. Kamil Ateşoğulları
ABF Yönetim Kurulu Üyesi
Kelime Ata Yazar
Moderatör: Emel Sungur
Örgütleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı

20 Eylül 2014 Cumartesi – Şêmi
Saat: 12.00 – 14.00
Yas Tutan Tarih Ermeniler
Konuşmacılar:
Hırant Kasparyan
Sait Çetinoğlu
Mustafa Kahya
Moderatör:
Necla Kurul
Örgütleyen: SYKP

Saat 15.00
Savaşa Ve Katliamlara Karşı Hakların Dayanışmasını Büyütelim Konuşmacılar:
Nuray Sancar (EMEP GYK üyesi)
Fehim Işık gazeteci-yazar
Örgütleyen: EMEP

Konser Saat: 19.00 Yüksel Caddesi
Örgütleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

21 Eylül 2014 Pazar – Yekşem
Tek Yol Sokak Tek Yol Devrim
Saat: 15.00
Sergi Alanında Söyleşi
Örgütleyen: Halkevleri

22 Eylül 2014 Pazartesi – Duşem
Apoletleri Sökülen Generaller
Saat: 18.00
Konuşmacı:
Mehmet HORUŞ
(Devrimci 78’liler Federasyonu Avukatlar Grubu adına)

23 Eylül 2014 Salı – Şêşem
Geziden Geriye Kalan – Forum
Saat 18.30
Konuşmacılar:
Ulaş Bayraktaroğlu (SDP Gn. Bşk. Yrd.)
Barış Yıldırım (Yazar)
Moderatör: Cengiz Gültekin

Kapanış
23 Eylül 2014 Salı
Saat: 19.00

Film Gösterimleri
Dikmen – Tuzluçayır – Batıkent – Çayyolu
Açık Hava Sinema Gösterileri

24 Eylül 2014,
Saat:
20.00
Hoşçakal Yarın
Yönetmen Reis Çelik’in Katılımıyla
Yer: Mamak Dostlar Mahallesi Yazlık Sineması
Örgütleyen: Mamak Barınma Hakkı Bürosu

12 Eylül 2014 Cuma – În ABD Büyük Elçiliğine Yürüyüş ve Siyah Çelenk Bırakma Toplanma: Yüksel Caddesi Saat 17.30 Müze Açılış: 19.30 Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) Konuşmacılar: Mehmet Özer Devrimci 78’liler Federasyonu Alper Taşdelen Çankaya Belediye Başkanı 13 Eylül 2014 Cumartesi - Şemî Saat: 13.00 -15.00 Filistin Sevgilim Konuşmacılar: Adil Okay Temel Demirer Gösteri: Kalbimizin Doğusu Filistin Örgütleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu 16.00 –17.30 Çocuk Cezaevleri Kapatılsın –Tutuklu Çocuklara Özgürlük Örgütleyen: Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi Film Gösterimi: Çocuklar Naziktir Yönetmen: Fatin Kanat Saat:18.00 Kadın Cinayetleri Politiktir. Kadın Cinayetlerini Durdurmak İçin Forum Örgütleyen: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 14 Eylül 2014 Pazar - Yekşem Basın Ne Kadar Özgür? Saat: 14.00 Konuşmacılar: Ahmet Abakay Doğan Tılıç Esra Koçak (TGS Ankara Şb. Bşk. Gökçer Tahincioğlu Hüseyin Aykol Örgütleyen: TGS VE ÇGD 15 Eylül 2014 Pazartesi - Duşem Rojava Kadın Devrimi Figen Yüksekdağ ( HDP Eş Genel Başkanı) Saat: 18.00 Örgütleyen: ESP 16 Eylül 2014 Salı - Şêşem Göç ve Sağlık Saat: 18.00 Oturum Başkanı; Prof. Dr. Çetin ATASOY Ankara Tabip Odası Başkanı Konuşmacılar: Prof. Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ Halk Sağlığı Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Timur Fadıl OĞUZ Psikiyatri Uzmanı Ankara Güven Hastanesi Örgütleyen: Türk Tabipler Birliği ve Ankara Tabip Odası 17 Eylül 2014 Çarşamba - Çarşem Hasta Tutsaklara Özgürlük Saat: 18.00 Konuşmacılar: Necla Şengül (İHD), Mehmet Baytekin (TUHADFED), Fahriye Belgün (Avukat) Örgütleyen: İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu 18 Eylül 2014 Perşembe - Pêncşem 12 Eylül ve Aleviler Saat:18.30 Konuşmacılar: Müslüm Doğan PSAKD Genel Başkanı Av. Kamil Ateşoğulları ABF Yönetim Kurulu Üyesi Kelime Ata Yazar Moderatör: Emel Sungur Örgütleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı 20 Eylül 2014 Cumartesi – Şêmi Saat: 12.00 – 14.00 Yas Tutan Tarih Ermeniler Konuşmacılar: Hırant Kasparyan- Sait Çetinoğlu - Mustafa Kahya Moderatör: Necla Kurul Örgütleyen: SYKP Saat 15.00 Savaşa Ve Katliamlara Karşı Hakların Dayanışmasını Büyütelim Konuşmacılar: Nuray Sancar (EMEP GYK üyesi) Fehim Işık gazeteci-yazar Örgütleyen: EMEP Konser Saat: 19.00 Yüksel Caddesi Örgütleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu 21 Eylül 2014 Pazar – Yekşem Tek Yol Sokak Tek Yol Devrim Saat: 15.00 Sergi Alanında Söyleşi Örgütleyen: Halkevleri 22 Eylül 2014 Pazartesi – Duşem Apoletleri Sökülen Generaller Saat: 18.00 Konuşmacı: Mehmet HORUŞ (Devrimci 78’liler Federasyonu Avukatlar Grubu adına) 23 Eylül 2014 Salı – Şêşem Geziden Geriye Kalan - Forum Saat 18.30 Konuşmacılar: Ulaş Bayraktaroğlu (SDP Gn. Bşk. Yrd.) Barış Yıldırım (Yazar) Moderatör: Cengiz Gültekin Kapanış 23 Eylül 2014 Salı Saat: 19.00 Film Gösterimleri Dikmen – Tuzluçayır – Batıkent – Çayyolu Açık Hava Sinema Gösterileri 24 Eylül 2014, Saat: 20.00 Hoşçakal Yarın Yönetmen Reis Çelik’in Katılımıyla Yer: Mamak Dostlar Mahallesi Yazlık Sineması Örgütleyen: Mamak Barınma Hakkı Bürosu

3–28 Eylül 2012 Etkinlik Programı

3 EYLÜL PAZARTESİ

18.00: AÇILIŞ

Sunum :  “Adalet ve Özgürlük İçin Sesleniş!”  Yılmaz DEMİRAL

Konuşmalar:

Kamber ATEŞ Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı

Bülent TANIK Çankaya Belediye Başkanı

Konser: BANDİSTA

19.00: SERGİ AÇILIŞI, D Galerisi

“SURDİBİ DÜŞLERİ”

Düzenleyiciler:

Diyarbakır Sur Belediyesi,

Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğrafçılar Atölyesi

Devrimci 78’liler Federasyonu 

4 EYLÜL SALI

12.30: Barınma Hakkı Bürosu Yürüyüşü ve Sergi Açılışı

Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden Müzeye Yürüyüş

“Orada Hayat Var” Fotoğraf Sergisinin Açılışı

Düzenleyenler:

Barınma Hakkı Bürosu

Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğrafçılar Atölyesi

Devrimci 78’liler Federasyonu

Film Gösterimi:

Bugün filmlerin tamamı, TMMOB / Jeoloji Mühendisleri Odası Toplantı Salonu, Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 21’de gösterilmektedir.

14.00:

Le Havre / Umut Limanı / Aki Kaurismaki / 2011 / 86'

16.00:

İz-Reç, Tayfur Aydın /2011 / 90’

18.30:

Saklı Yüzler, Handan İpekçi  / 2007 / 127’

5 EYLÜL ÇARŞAMBA

12.30: 1938 Dersim Katliamı’nı Protesto Yürüyüşü ve Sergi Açılışı

Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden Müzeye Yürüyüş

“Dağlar ve İnsanlar” Fotoğraf Sergisinin Açılışı - Mehmet ÖZER

Düzenleyenler:

Ankara Dersimliler Derneği

Devrimci 78’liler Federasyonu

Film Gösterimi:

Bugün filmlerin tamamı, TMMOB / Jeoloji Mühendisleri Odası Toplantı Salonu, Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 21’de gösterilmektedir.

14.00:

Kara Vagon, Özgür Fındık / 2012 / 65’

16.00:

Una Vida Sin Palabras-Dilsiz Bir Hayat, Adam Isenberg  / 2012 / 71’*

18.30:

Derin Çığlık, Metin Kaya / 2011 / 60’*

6 EYLÜL PERŞEMBE                              

12.30: Tutsak Öğrenciler için Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden Müzeye Yürüyüş ve

“Biz Bu Yeni Çağın çocukları” fotoğraf Sergisinin Açılışı - Mehmet ÖZER - Çınar Livane ÖZER

Düzenleyen kurumlar:

Genç – Sen

Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi

Devrimci 78’liler Federasyonu

 Film Gösterimi:

Bugün filmlerin tamamı, TMMOB / Jeoloji Mühendisleri Odası Toplantı Salonu, Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 21’de gösterilmektedir.

14.00:

Welcome-Hoş Geldiniz, Philippe Lioret  / 2009 / 110’

16.00:

Güzel Günler Göreceğiz, Hasan Tolga Polat, / 2012 / 112’

18.30:

İncendies-İçimdeki Yangın, Denis Vileneuve / 2010 / 130’

7 EYLÜL CUMA

Film Gösterimi:

14.00:

Omar Kılled Me / Beni Ömer Öldürdü / Roschdy Zem / 2011 / 110'

16.00:

Red Dust, Kızıl Toz, Tom Hooper / 2004 / 110’

18.30 –21.30 PANEL:

 “12 Eylül Cezaevlerinde Sürüyor Hala”

Konuşmacılar:

Dr. Halis YERLİKAYA, Kolaylaştırıcı

Dr. Ata SOYER,

Dr. Metin BAKKALCI (TİHV Genel Sekreteri)

Dr. İdris BALUKEN (BDP Bingöl Milletvekili)

Düzenleyen: TTB / Ankara Tabip Odası

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

8 EYLÜL CUMARTESİ

12.30: Analar, Cumartesi Anneleri, Barış Anaları’nın katılımıyla

Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı Önünden Müze E Galerisi Sergi Salonuna Yürüyüş        

13.00 - 14.30: Kayıp Yakınları ve Barış Anneleri Etkinliği:

“KAYIPLARIMIZ BİZE SESLENİYOR”

Fotoğraf Sergisi: Mehmet ÖZER

Sinevizyon Gösterimi

Düzenleyenler:

İHD İstanbul Şube Kayıplar Komisyonu

Devrimci 78’liler Federasyonu

15.00 –19.00: Panel

“Darbeden bugüne Türkiye’nin sosyal ve ekonomik dönüşümü ve geleceğimiz”

KONUŞMACILAR:

Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ (Kolaylaştırıcı / konuşmacı, Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nejla KURUL (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayriye ERBAŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. H. Tarık ŞENGÜL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

(18.00 – 19.00 arasında soru -cevap, katkı sunumu ve tartışma bölümü yer alacaktır)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

9 EYLÜL PAZAR

10.00 – 21.00, İmza ve söyleşi

“17’nin Ötesi

Erdal EREN Davası”

Memik HORUZ (Belgesel Film Yönetmeni, Yazar)

13.00 – 14.30: İHD Kayıplarını Anlatıyor: “26 Yılda 26 Kayıp”

Sunum: Sevim SALİHOĞLU (İHD Genel Başkan Yardımcısı)

Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

15.00 –16.30: “Çorum Katliamı Belgeseli Sunumu ve Gösterimi”

Sunum: Emel SUNGUR (Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı)

Konuşmacılar:

İlhan Can ERSEVEN (Yazar)

Sadık ERAL (Katliam Davası Avukatı)

Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

 17.00 –19.15: FORUM

Geçmişten Günümüze Antiemperyalist mücadele ve Gençlik 

Konuşmacı: Mustafa YALÇINER     

Düzenleyen: EMEK Gençliği

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

10 EYLÜL PAZARTESİ

12.30: Mamak Askeri Cezaevi Önünde Basın Açıklaması;

“Bütün İşkencecilerin Peşindeyiz”     

(Sıhhiye Köprüsü üzerindeki Beytepe Otobüs Durağı’ndan Saat: 11.30’da hareket edilecek)

Film Gösterimi:

14.00:

Le Havre / umut limanı / Aki Kaurismaki / 2011 / 86'

16.00:

Anavatanımım Kayıp Şarkıları, Nezih Ünen / 2010 / 94’

18.30 – 21.00: PANEL

Basında Meşru Şiddetin Sunumu

Moderatör:

Dr. Ayşe Nevin YILDIZ ( Araştırma Görevlisi/Selçuk Üniversitesi )

Konuşmacılar:

Gökçer TAHİNCİOĞLU ( Milliyet Gazetesi )

Kemal GÖKTAŞ ( Vatan Gazetesi )

Sultan ÖZER ( Evrensel Gazetesi )

11 EYLÜL SALI

Film Gösterimi:

14.00:

Tengri Blue Heaven / Mavi Cennet / Marie Jaoul Poncheville / 2008 / 106'

16.00:

Eden is West-Cennet Batı’da, Costa Gavras  / 2009 / 110’

18.00 - 20.00: PANEL

“12 Eylül Ve İnsan Haklarına Yönelik Çalışmalarımız”

Kolaylaştırıcı: Dr. Sezai BERBER (Psikiyatrist, TİHV Kurucular Kurulu Üyesi)

Konuşmacılar:

Yavuz ÖNEN (TİHV Kurucu Başkanı): Kuruluşundan bugüne TİHV

Dr. Levent KUTLU: TİHV Tedavi Ve Rehabilitasyon Çalışmaları

Evren ÖZER: TİHV Dökümantasyon Çalışmaları

Düzenleyen: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi:

20.15:

İz-Reç, Tayfur Aydın / 2011 / 90’*

12 EYLÜL ÇARŞAMBA

04.00: Darbenin Duyurulduğu Ankara Radyo Evi Önünde

Demokrasi Nöbeti

11.00 –12.00: Mimarlar Odası Ankara Şubesi Haftalık Basın Toplantısı

"12 Eylül'ün Mekânsallığı"        

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Fuayesi - Dar Ağacı Önü

Film Gösterimi:

14.00:

İşte Böyle, Osman Şişman-Özlem Sarıyıldız / 2012 / 46’*

15.00:

Damında Şahan Güler Zere, Oya Aslan / 2011 / 52’*

16.15:

Sıkıyönetim-Etad de Siege,  Costa Gavras / 1972 / 115’

18.00: 12 Eylül Faşist Darbesinin 32. Yılında

Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden ABD Büyükelçiliğine Yürüyüş       

19.30: Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı Önünde

“12 Eylül Faşist Darbesinin 32. Yılında Çekilecek Halayımız,

Söylenecek Şarkılarımız, Okunacak Şiirlerimiz Var” buluşması

Şiirler:

Ahmet TELLİ

Mehmet ÖZER

KONSER:

Grup ÖZGÜRLÜK

13 EYLÜL PERŞEMBE

Film Gösterimi:

13.00:

Vahşetin Çocukları, Jan van de Velde /  2008 / 90’

15.00 –17.00:  İmza ve söyleşi

Atilla KESKİN’in kaleminden 12 Eylül süreci

Atilla KESKİN (Araştırmacı, Yazar)

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi:

18.30:

Kara Vagon, Özgür Fındık  / 2012 / 65’*

20.15:

Yangın Var, Murat Saraçoğlu / 2011 / 86’*

14 EYLÜL CUMA

08.15: Ankara Adliye Sarayı Önünde Buluşma

(Darbecilerin yargılandığı mahkemeye katılmak ve protesto için)

14.00 - 16.00: Söyleşi

Avrupa’da Sürgünler, Haymatlos (vatansızlar)

Konuşmacılar:

Atilla KESKİN

Kemal YALÇIN

Erdal BOYOĞLU

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi: 

16.30:

Amador, Fernado Leon Aranoa  / 2010 / 112’

18.30 –21.00: PANEL

Cemil KIRBAYIR; Darbeye Karşı Direnişin Bayrağı

Konuşmacılar:

Sibel UZUN (EHP Genel Başkanı )

Mikail KIRBAYIR (Cemil KIRBAYIR’ın ağabeyi)

Muzaffer KOÇAK (Kars 78’liler Derneği Kurucu Üyesi)

Düzenleyen: EHP

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

15 EYLÜL CUMARTESİ

14.00- 19.30: KONFERANS:

“Devrimci 78’liler Darbe Yargılamalarını Ve Yeni Görevlerini Tartışıyor”

14.00 –16.30: I. Oturum

17.00 - 19.30: II. Oturum

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

19.30 - 21.30: İmza ve Söyleşi

Mehmet ÖZER

“Sesler Sözler Yüzler”

“Göz Görmez Bilinç Görür”

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

16 EYLÜL PAZAR

 12.00 –14.00: Söyleşi ve İmza

“Biz Duvar Yazılarıyız. Devlet Siler, Devrimciler Yeniden Yazar”

Sezai SARIOĞLU

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi:

14.00:

Selam’ın Annesi, Elif Ergezen /2012/ 15’*

14.30 –18.30 PANEL

“12 Eylül ve Bugünkü Siyasal Durum Üzerine”

Moderatör: Sibel ÖZBUDUN

Konuşmacılar:

Temel DEMİRER (yazar)

Aydın ÇUBUKÇU (yazar)

Mehmet BEKAROĞLU (yazar, siyasetçi)

Demir ÇELİK (BDP Muş Milletvekili)

Bilge Seçkin ÇETİNKAYA (ÖDP Eş Genel Başkanı)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

19.00 - 21.00: KONSER

Oğuz BORAN- Alevi Türküleri,

Duygu CİNEMRE

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

17 EYLÜL PAZARTESİ

Film Gösterimi:

14.00:

Keman, El Violin, Francisco Vargas  / 2005 / 104’

16.00:

Carandiru, Hector Babenko  / 2003 / 145’

18.30:

Grbavica:  Esma’nın Sırrı, Jasmila Zbanic  /2005/ 90’

18 EYLÜL SALI

Film Gösterimi:

14.00:

Yol, Yılmaz Güney-Şerif Gören  / 1981 / 110’

16.00:

Crossıng / Geçiş / Kim Tae-gyun / 2008 / 100' 

18.00 – 20.00:

“ÇOCUKLARI ANLATIYOR”

Açılış konuşması: Ankara / Çankaya Belediye Başkanı Bülent TANIK

Konuşmacılar:

Özge MUMCU (Uğur MUMCU’nun Kızı), Kolaylaştırıcı

Eren AYSAN ( Behçet AYSAN’nın Kızı)

Alaz ERDOST (İlhan ERDOST’un Kızı)

Düzenleyen: Toplumsal Bellek Platformu

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi:

20.15:

Tengrı Blue Heaven / Mavi Cennet / Marie Jaoul Poncheville / 2008 / 106'

19 EYLÜL ÇARŞAMBA

Film Gösterimi:

14.00:

İncendies-İçimdeki Yangın, Denis Vileneuve  / 2010 / 130’

16.00:

Unutma Beni İstanbul, Hüseyin Karabey, Hany Abu-Assad, Stefan Arsenijević, Aida Begić, Eric Nazarian, Stergios Niziris, Omar Shargawi, Josefina Markarian / 2011 / 118’

18.00 –19.15:

“Türkiye’de kayıplar”

Sunum: Av. Öztürk TÜRKDOĞAN (İHD Genel Başkanı)

Dia Gösterisi

Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

20 EYLÜL PERŞEMBE

Film Gösterimi:

14.00:

Yangın Var, Murat Saraçoğlu  / 2011 / 86’

16.00:

Keman, El Violin, Francisco Vargas  / 2005 / 104’

18.30 – 21.00: PANEL

Veysel’i Ararken…

Konuşmacılar:

Meral GÜNEY (Veysel GÜNEY’in kız kardeşi)

Ethem DİNÇER ( Mersin 78’liler Derneği Eski Başkanı)

Veli AĞBABA  ( CHP Malatya Milletvekili)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

21 EYLÜL CUMA

Film Gösterimi:

14.00:

Derin Çıglık, Metin Kaya / 2011 / 60’

15.30:

Late Automn-Geç Sonbahar, Yasujiro Ozu  / 1960 / 129’

18.00 –20.00: Anma etkinliği “Necdet ADALI”

Dün bugündür; ADALI aramızda…

Söyleşi, belgesel gösterimi, şiir, müzik   

Düzenleyen: DEV - LİS  

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi:

20.05:

Güzel Günler Göreceğiz, Hasan Tolga Polat, / 2012 / 112’

22 EYLÜL CUMARTESİ

09.00 –12.00: Nükleer Karşıtı Platform Ankara Bileşenleri Çalıştayı

12.00 - 15.00: Nükleer Karşıtı Platform Paneli

“12 Eylül Döneminde Nükleer Santraller ve Kazalara Bakış”

AÇILIŞ KONUŞMASI:

Osman ÖZYURT (Tarım Orkam - Sen Ankara Şube Başkanı, NKP Ankara Bileşenleri Sekretaryası)

Moderatör: Ramazan PEKTAŞ (NKP Ankara Bileşenleri Sekretaryası)

KONUŞMACILAR:

Prof. Dr. İnci GÖKMEN (ODTÜ Kimya Bölümü)

Şükran SONER (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı)

Dr. Derman BOZTOK (NKP Ankara Bileşenleri Sekretaryası)

Düzenleyen: Nükleer Karşıtı Platform

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

15.30 - 17.30: PANEL 

“12 Eylül 82 Anayasası ve İnanç Özgürlüğü”

Moderatör: Murtaza DEMİR,

Katılımcılar: Av. Mehdi BEKTAŞ, Gazeteci Miyase İLKNUR

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Düzenleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi:

18.00:

Yol, Yılmaz Güney-Şerif Gören  / 1981 / 110’

20.00:

Welcome-Hoş Geldiniz, Philippe Lioret  /2009 / 110’

23 EYLÜL PAZAR

13.00 – 14.30

İmza ve Söyleşi:

“Auschwitz’den Diyarbakır’a; 5’nolu Cezaevi”

İrfan BABAOĞLU

Film Gösterimi

14.00:

The Great Dictator-Büyük Diktatör, Charlie Chaplin  / 1940 / 120’

16.00:

Dom, Halil Aygün  / 2012 / 22’*

16.45:

Mauthaussen Twice, Aynı Suya İki Kez Girilmez, Seth Feldman  / 2011 / 17’ *

17.15:

Dachau Line- Dachau Hattı, Seth Feldman  / 2011 / 18’*

18.30 - 20.30: Anma etkinliği “Veysel GÜNEY”

Söyleşi:

Düzenleyen: ÖDP Ankara İl Örgütü

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

24 EYLÜL PAZARTESİ

Film Gösterimi:

14.00:

Eden is West-Cennet Batı’da, Costa Gavras  / 2009 / 110’

16.00:

Amador, Fernado Leon Aranoa  / 2010 / 112’

18.30 - 21.30: PANEL:

“ADALET VE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ, KCK Tutuklamaları”

Moderatör: Sırrı Süreyya ÖNDER (BDP İstanbul Milletvekili)

Katılımcılar:

Lami ÖZGEN (KESK Genel Başkanı),

Av. Sinan Coşkun (BDP PM Üyesi),

Hüseyin AYKOL (Gazeteci/yazar, Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni),

Av. Halil İbrahim VARGÜN ( İHD Ankara Şube Başkanı)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

25 EYLÜL SALI

15.00 - 18.00: PANEL (I.Oturum)

“12 Eylül ve Mülkiye”

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Korkut BORATAV,

Prof. Dr. Taner TİMUR,

Hasan Hüseyin ÖZKAN,

Handan KOÇ

18.00 - 20.00: PANEL (II. Oturum)

“12 Eylül ve Mülkiye”

Konuşmacılar:

Füsun ÇİÇEKOĞLU (Kolaylaştırıcı)

Prof. Dr. Cevat GERAY

Prof. Dr. Rona AYBAY

Düzenleyen: Mülkiyeliler Birliği

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

27 EYLÜL PERŞEMBE

Film Gösterimi:

14.00:

Unutma Beni İstanbul, Hüseyin Karabey, Hany Abu-Assad, Stefan Arsenijević, Aida Begić, Eric Nazarian, Stergios Niziris, Omar Shargawi, Josefina Markarian / 2011 / 118’

16.00:

Vicdan Filmleri 2012 seçkisi, Hrant Dink Vakfı*

Rakel Dink’in katılımıyla

18.00 –20.00: Ulucanlar Belgesel Gösterimi ve Söyleşi

"Büyük Yüzleşme; Ulucanlar Cezaevi"

 Konuşmacılar:

Ali HAKKAN (Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı)

Tezcan Karakuş CANDAN (Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri)

Yusuf Kenan BEYSÜLEN (Belgesel Film Yönetmeni)

Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi:

20.15:

Crossıng / Geçiş / Kim Tae-gyun / 2008 / 100' 

28 EYLÜL CUMA

18.00 –21.00: KAPANIŞ PROGRAMI

SON SÖZ: Kapanış konuşması, Şiirler, Sinevizyon…Kısa Oyun: “Ulrike Sesleniyor! “Müzik: Grup KİBELE  

SERGİLER

ONLARDAN BİZE…

Deniz’in Parkası,  Mahir’in Hırkası, İbrahim’in Teksir Makinesi

Ve…

3 Eylül - Pazartesi

4 Eylül - Salı

5 Eylül - Çarşamba

6 Eylül - Perşembe

7 Eylül - Cuma

8 Eylül - Cumartesi

9 Eylül - Pazar

18.00 AÇILIŞ

Sunum : “Adalet ve Özgürlük İçin Sesleniş!” Yılmaz DEMİRAL

Konuşmalar:

Kamber ATEŞ - Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı

Bülent TANIK - Çankaya Belediye Başkanı

 

Konser: BANDİSTA

 

İmza ve söyleşi

“17’nin Ötesi Erdal EREN Davası”

Memik HORUZ (Belgesel Film Yönetmeni, Yazar)

 

12.30: Yürüyüş - Yüksel Caddesinden Müzeye  Barınma Hakkı Bürosu Yürüyüşü ve “Orada Hayat Var” Fotoğraf Sergisinin Açılışı

Düzenleyiciler: Barınma Hakkı Bürosu, Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğrafçılar Atölyesi, Devrimci 78’liler Federasyonu

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

18.30

 

12.30:Yürüyüş - Yüksel Caddesinden Müzeye Dersimlilerin 1938 Katliamı Yürüyüşü ve "Dağlar ve İnsanlar" Fotoğraf Sergisinin Açılışı

Düzenleyiciler: Ankara Dersimliler Derneği,  Devrimci 78’liler Federasyonu

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

18.30

 

12.30:Yürüyüş - Tutsak Öğrenciler için Yüksel Caddesinden Müzeye Yürüyüş ve “Biz Bu Yeni Çağın çocukları” fotoğraf Sergisinin Açılışı

Düzenleyen kurumlar: Genç – Sen, Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi, Devrimci 78’liler Federasyonu

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

18.30

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.30 – 21.30 PANEL: “12 Eylül Cezaevlerinde Sürüyor Hala”

Konuşmacılar:

Dr. Halis YERLİKAYA, (Kolaylaştırıcı)

Dr. Ata SOYER,

Dr. Metin BAKKALCI (TİHV Genel Sekreteri)

Dr. İdris BALUKEN (BDP Bingöl Milletvekili)

Düzenleyen: TTB / Ankara Tabip Odası

 

 

12.30:Yürüyüş - Analar, Cumartesi Anneleri, Barış Anaları’nın katılımıyla Yüksel Caddesinden Müzeye Yürüyüş

 

13.00- 14.30: Kayıp Yakınları ve Barış Anneleri Etkinliği: “KAYIPLARIMIZ BİZE SESLENİYOR”

Fotoğraf Sergisi: Mehmet ÖZER

Sinevizyon Gösterimi

Düzenleyen:

İHD İstanbul Şube Kayıplar Komisyonu

Devrimci 78’liler Federasyonu

15.00–19.00: Panel

“Darbeden bugüne Türkiye’nin sosyal ve ekonomik dönüşümü ve geleceğimiz”

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ (Kolaylaştırıcı / konuşmacı, Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nejla KURUL (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayriye ERBAŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. H. Tarık ŞENGÜL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

13.00-14.30: İHD Kayıplarını Anlatıyor: 26 Yılda 26 Kayıp

Sunum: Sevim SALİHOĞLU (İHD Genel Başkan Yardımcısı)

Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

 

15.00–16.30: “Çorum Katliamı Belgeseli Sunumu ve Gösterimi”

Sunum: Emel SUNGUR (Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı)

Konuşmacılar:

İlhan Can ERSEVEN (Yazar)

Sadık ERAL (Katliam Davası Avukatı)

Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

 

17.00–19.15: FORUM

Geçmişten Günümüze Antiemperyalist Mücadele ve Gençlik

Konuşmacı :

Mustafa YALÇINER

Düzenleyen: EMEK Gençliği

 

10 Eylül - Pazartesi

11 Eylül - Salı

12 Eylül - Çarşamba

13 Eylül - Perşembe

14 Eylül - Cuma

15 Eylül - Cumartesi

16 Eylül - Pazar

12.30: Mamak Askeri Cezaevi Önünde Basın Açıklaması “Bütün İşkencecilerin Peşindeyiz” (Sıhhiye Köprüsü Üzerindeki Beytepe Otobüs Durağı’ndan Saat 11.30’da Hareket Edilecek)

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.30 – 21.00 Panel

Basında Meşru Şiddetin Sunumu

Dr. Ayşe Nevin YILDIZ ( Araştırma Görevlisi/Selçuk Üniversitesi ), Kolaylaştırıcı

Konuşmacılar:

Gökçer TAHİNCİOĞLU ( Milliyet Gazetesi )

Kemal GÖKTAŞ ( Vatan Gazetesi )

Sultan ÖZER ( Evrensel Gazetesi )

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.00- 20.00: Panel

“12 Eylül Ve İnsan Haklarına Yönelik Çalışmalarımız”

Dr. Sezai BERBER (Psikiyatrist, TİHV Kurucular Kurulu Üyesi), Kolaylaştırıcı

Konuşmacılar:

Yavuz ÖNEN (TİHV Kurucu Başkanı): Kuruluşundan bugüne TİHV

Dr. Levent KUTLU: TİHV Tedavi Ve Rehabilitasyon Çalışmaları

Evren ÖZER: TİHV Dökümantasyon Çalışmaları

Düzenleyen: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

 

Film Gösterimi:

20.15

04.00: Darbenin Duyurulduğu Ankara Radyo Evi Önünde Demokrasi Nöbeti

 

11.00–12.00: Mimarlar Odası Ankara Şubesi Haftalık Basın Toplantısı

"12 Eylül'ün Mekânsallığı"

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Fuayesi - Dar Ağacı Önü

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

 

18.00:Yürüyüş - 12 Eylül Faşist Darbesinin 32. Yılında Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden ABD Büyükelçiliğine Yürüyüş

 

19.30: Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı Önünde “12 Eylül Faşist Darbesinin 32. Yılında Çekilecek Halayımız, Söylenecek Şarkılarımız, Okunacak Şiirlerimiz Var” buluşması

Şiirler:

Ahmet TELLİ

Mehmet ÖZER

Konser: Grup Özgürlük

Film Gösterimi:

13.00

 

15.00-17.00: İmza ve söyleşi  Atilla KESKİN’in kaleminden 12 Eylül süreci

Atilla KESKİN ( Araştırmacı, Yazar)

 

Film Gösterimi:

18.30

08.45: Ankara Adliye Sarayı Önünde Buluşma

(Darbecilerin yargılandığı mahkemeye katılmak ve protesto için)

 

14.00- 16.00: Söyleşi

Avrupa’da Sürgünler, Haymatlos (vatansızlar)

 

Konuşmacılar:

Atilla KESKİN

Kemal YALÇIN

Erdal BOYOĞLU

 

18.30–21.00: Panel

Cemil KIRBAYIR; Darbeye Karşı Direnişin Bayrağı

Konuşmacılar:

Sibel UZUN (EHP Genel Başkanı )

Mikail KIRBAYIR (Cemil KIRBAYIR’ın ağabeyi)

Muzaffer KOÇAK (Kars 78’liler Derneği Kurucu Üyesi)

Düzenleyen: EHP

14.00-19.30: Konferans Devrimci 78’liler Darbe Yargılamalarını, Ve Yeni Görevlerini Tartışıyor

14.00–16.30: I. Oturum

17.00- 19.30: II. Oturum

 

 

19.30- 21.30: İmza ve Söyleşi  Mehmet ÖZER

“Sesler Sözler Yüzler”

“Göz Görmez Bilinç Görür”

12.00–14.00: Söyleşi ve İmza “Biz Duvar Yazılarıyız. Devlet Siler, Devrimciler Yeniden Yazar”

Sezai SARIOĞLU

 

14.30–18.30 Panel

“12 Eylül ve Bugünkü Siyasal Durum Üzerine”

Sibel ÖZBUDUN, Kolaylaştırıcı

Konuşmacılar:

Temel DEMİRER (yazar)

Aydın ÇUBUKÇU (yazar)

Mehmet BEKAROĞLU (yazar, siyasetçi)

Demir ÇELİK (BDP Muş Milletvekili)

Bilge Seçkin ÇETİNKAYA (ÖDP Eş Genel Başkanı)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

 

19.00- 21.00: Konser

Oğuz BORAN- Alevi Türküleri,

Duygu Cinemre

17 Eylül - Pazartesi

18 Eylül - Salı

19 Eylül - Çarşamba

20 Eylül - Perşembe

21 Eylül - Cuma

22 Eylül - Cumartesi

23 Eylül – Pazar

Film Gösterimi:

14.00

16.00

18.30

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.00 – 20.00:Panel "ÇOCUKLARI ANLATIYOR"

Açılış konuşması: Ankara / Çankaya Belediye Başkanı Bülent TANIK

Moderatör:

Konuşmacılar:

Özge MUMCU (Uğur MUMCU’nun Kızı), Kolaylaştırıcı

Eren AYSAN ( Behçet AYSAN’nın Kızı)

Alaz ERDOST (İlhan ERDOST’un Kızı)

Düzenleyen: Toplumsal Bellek Platformu

 

Film Gösterimi:

20.15

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.00–19.15: “Türkiye’de kayıplar”

Sunum: Av. Öztürk TÜRKDOĞAN (İHD Genel Başkanı)

Dia Gösterisi

Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

 

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.30 – 21.00: PANEL

Veysel’i Ararken…

Konuşmacılar:

Meral GÜNEY (Veysel GÜNEY’in kız kardeşi)

Ethem DİNÇER (Mersin 78’liler Derneği Eski Başkanı)

Veli AĞBABA ( CHP Malatya Milletvekili)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.00–20.00: Anma etkinliği “Necdet ADALI”

Dün bugündür; ADALI aramızda…

Söyleşi, belgesel gösterimi, şiir, müzik

Düzenleyen: DEV – LİS

 

Film Gösterimi:

20.15

09.00–12.00: Nükleer Karşıtı Platform Ankara Bileşenleri Çalıştayı

 

12.00- 15.00: Panel

“12 Eylül Döneminde Nükleer Santraller ve Nükleer Kazalara Bakış”

AÇILIŞ KONUŞMASI:

Osman ÖZYURT (Tarım Orkam - Sen Ankara Şube Başkanı)

Ramazan PEKTAŞ, Kolaylaştırıcı

Konuşmacılar:

Prof. Dr. İnci GÖKMEN (ODTÜ Kimya Bölümü)

Şükran SONER (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı)

Dr. Derman BOZTOK (Ankara Tabip Odası)

Düzenleyen: Nükleer Karşıtı Platform Ankara Bileşenleri

 

15.30- 17.30: Panel

“12 Eylül 82 Anayasası ve İnanç Özgürlüğü”

Moderatör: MURTAZA DEMİR,

Katılımcılar: Av. Mehdi BEKTAŞ, Gazeteci Miyase İLKNUR

Düzenleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı

 

Film Gösterimi:

18.00

20.00

13.00–14.30 İmza ve Söyleşi:  "Auschwitz’den Diyarbakır’a; 5’nolu Cezaevi”

İrfan BABAOĞLU

 

15.00–18.00: Panel : ADALET VE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ , KCK Tutuklamaları

Sırrı Süreyya ÖNDER (BDP İstanbul Milletvekili), Kolaylaştırıcı

Katılımcılar:

Lami ÖZGEN (KESK Genel Başkanı),

Av. Sinan Coşkun (BDP PM Üyesi),

Hüseyin AYKOL (Gazeteci/yazar, Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni),

Av. Halil İbrahim VARGÜN ( İHD Ankara Şube Başkanı)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

 

18.30- 20.30: Anma etkinliği :“Veysel GÜNEY”

Söyleşi

Düzenleyen: ÖDP Ankara İl Örgütü

24 Eylül - Pazartesi

25 Eylül - Salı

26 Eylül - Çarşamba

27 Eylül - Perşembe

28 Eylül - Cuma

 

 

Film Gösterimi:

14.00

16.30

18.30

15.00: 18.00: Panel : “12 Eylül ve Mülkiye”

(I.Oturum)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Korkut BORATAV,

Prof. Dr. Taner TİMUR,

Hasan Hüseyin ÖZKAN,

Handan KOÇ

 

18.00- 20.00: Panel “12 Eylül ve Mülkiye”

(II. Oturum)

Konuşmacılar:

Füsun ÇİÇEKOĞLU (Kolaylaştırıcı)

Prof. Dr. Cevat GERAY

Prof. Dr. Rona AYBAY

Düzenleyen: Mülkiyeliler Birliği

 

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.00–20.00: Ulucanlar Belgesel Gösterimi ve Söyleşi "Büyük Yüzleşme; Ulucanlar Cezaevi"

Konuşmacılar:

Ali HAKKAN (Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı)

Tezcan Karakuş CANDAN (Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri)

Yusuf Kenan BEYSÜLEN (Belgesel Film Yönetmeni)

Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

 

Film Gösterimi:

20.15

18.00–21.00: Kapanış Programı

SON SÖZ: Kapanış konuşması, Şiirler, Sinevizyon…

Kısa Oyun: “Ulrike Sesleniyor! “

Konser: Grup KİBELE

 

 

 

ONLARDAN BİZE…

RESİM SERGİLERİ:

KARİKATÜR SERGİLERİ:

FOTOĞRAF SERGİLERİ:

 

Deniz’in Parkası, Mahir’in Hırkası, İbrahim’in Teksir Makinesi

Ve…

 

 

“EYLÜL KARANLIKLARINDAN”

ñ       Alime MİTAP

 

BEN ANNEMİ İSTERİM 2”

ñ       Semra DANYELİ

 

İÇERİDEN DIŞARIYA MERHABA”

 

KARİKATÜRLERLE 12 EYLÜL”

ñ       Dr. Taner ÖZEK

 

DİYARBAKIR ZİNDANI İŞKENCE KARİKATÜRLERİ ”

ñ       Zülfikar TAK

ONURUMUZ

SESLER SÖZLER YÜZLER

Mamak Mektupları

Arkadaş Fotoğrafları

Asla Unutma Asla Bağışlama

Akhparik Hrant

Kayıplar Bize Sesleniyor

Usanmadan Uslanmadan

ñ       Mehmet ÖZER

ñ       İbrahim DEMİREL

ñ       Bora BALCI

ñ       Yasemin ÖZTÜRK

ñ       Adil OKAY

 

ORADA HAYAT VAR”

DİKMEN VADİSİ DİRENİŞ ÖYKÜSÜ

38 DERSİM KATLİAMINI UNUTMA

BİZ BU YENİÇAĞIN ÇOCUKLARI

TUTSAK ÖĞRENCİLERE ÖZGÜRLÜK

KAYIPLARIMIZI ARAMAYI SÜRDÜRÜYORUZ

ROBOSKİ KATLİAMI

FİLİSTİN’DE DÜŞENLER

 

Önceki bölümde Cumhuriyet Savcısı Mete Göktürk’ün idam gecesi yaşananları anlattığı notlarına yer vermiştik.

 

Savcının anlatımlarını o geceye ilişkin ‘tek namuslu tanıklık’ saydığımızı belirtmiştik. Tanımayanlar için öncelikle Mete Göktürk’ün ‘düzgün bir hukukçu’ olduğuna inandığımızı belirtmemiz gerekiyor. 1960’lı yıllarda hukuk fakültesi öğrencisiyken TİP (Türkiye İşçi Partisi) üyesi olduğu biliniyor. Sonraki yıllarda DGM Savcılığı yaparken ‘yargı bağımsız değildir’ dediği için yargılandığını da hatırlıyoruz. Sanatçı yanı da bulunan Savcı Göktürk’ün bir süre Birgün Gazetesi’nde karikatürlerinin yayınlandığını da notlarımız arasına ekleyelim. Veysel Güney’i arama sürecinde Savcı Göktürk’le yüz yüze görüştüğümüzü ve anlattıklarının samimiyetine inandığımızı da vurgulayalım.

Bu bilgilerden sonra Savcı Göktürk’ün idam gecesi için anlattığı bazı notlarına dikkat çekelim. Göktürk, Veysel ve Ali İhsan’ın yaşadığı eve yapılan operasyona ilişkin ‘Biraz aceleci ve tedbirsiz davranılması sonucu silahlı çatışma çıkmış, bu çatışmada bir militan ölmüş, bir teğmen şehit olmuştu.’ diyor. Dosyamızın ilk bölümlerinde de yazdık. Operasyon yapılan ev Devrimci Yol’un Gaziantep sorumlusu ‘Kamil’in evi’ olarak biliniyor. Ve ağır işkencelerden sonra evi polise veren Behzat ‘Kamil’in evinde eşi ve küçük bebeğiyle’ yaşadığını söylüyor. Dolayısıyla operasyon ekibi evde direnişle karşılanacağını düşünmüyor. ‘Aceleci ve tedbirsiz davranıyor’. Savcının anlatımlarıyla bizim öngörümüzün burada uyuştuğunu belirtmem gerekiyor.

Göktürk’ün bir başka bölümde ise  ‘Veysel Güney’in ölüm cezasına çarptırılmasına neden olan olayı en başından beri izlemiştim. Çatışmada ölen teğmen ve militanın ölü muayenelerinde bulunmuş, çatışmanın yaşandığı apartman havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışırken yakalanan ve görevlilerce feci şekilde dövülerek ağır bir şekilde yaralanan Veysel Güney’in hastanede ilk ifadesini almış, olayın hazırlık soruşturmasını ben yapmıştım. Soruşturmanın bu aşamasında çatışmada Veysel Güney’in de silah kullandığına ilişkin bir kanıt elde edememiştik. Sonradan ne gibi gelişmeler oldu bilmiyordum. Ancak benim ilk tespitlerimle Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi’nin kararında varılan sonuç örtüşmüyordu. O günlerde yaşanan ortamın olağan üstlüğü de göz önüne alındığında, yargılamanın tarafsız ve adil yapılmamış olabileceğine ilişkin kuşkular duyuyordum.’  diyor.

Açık bir şekilde Veysel’in silah kullandığına dair delil olmadığını, ağır şekilde dövüldüğünü, sıkıyönetim mahkemesinin kararıyla kendi bulguları arasında farklar olduğunu belirtiyor. Dosyamızın başından itibaren ortaya koymaya çalıştığımız hukuksuzlukların bir benzerini de Cumhuriyet Savcısı’nın söylediğini görüyoruz. 

Başka bir bölümde Savcı infaz beklenirken yaşananları anlatıyor. Midemiz bulanmadan okuyamadığımız bu bölüme ilişkin önce savcının söylediklerine bakıyoruz :

‘Yasa gereği infazda hazır bulunması gereken görevliler dışında, pek çok subay ve emniyet görevlisinin de infazı izlemek için meraklı ve neşeli bir bekleyiş içinde olduklarını gördüm. Çaylar, kahveler ard arda içiliyor, şakalar, espriler havada patlıyordu. ’Eşleriyle çocuklarının bu gösteriyi kaçıracaklarına üzülmüşlerdir mutlaka’ diye geçti içimden. Bir ara içkili olduğu belli olan emniyet müdürü sırıtarak "bu herif asılırken bize söverse ne yaparız ?" diye bir soru attı ortaya. Yanıt Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı’ndan geldi aynı sırıtkanlıkla “ipten indirir, yeniden asarız sen kafanı yorma müdürüm”.'

Kim olursa olsun bir insanın ölümünü ‘neşeyle izleyenleri’ aşağılık bulduğumuzu belirtelim. Ve daha iğrenci Emniyet Müdürü ile Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı arasında geçen konuşmanın içeriğidir. ‘Bu herif asılırken bize söverse ne yaparız’ diyen emniyet müdürüne ‘ipten indirir, yeniden asarız sen kafanı yorma’ diyen Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı'nın ne anlatmak istediğini okurlarımız anladı mı bilemiyoruz. O dönem emniyet müdürlüklerinde ve cezaevlerinde süren işkenceler arasında taciz, tecavüz, cop… gibi ‘alçaklıklar’ bulunduğunu ve konuşanların bunu ifade ettiğini, savcının belki de daha fazla midesi kaldırmadığından bu bölümü açıkça yazamadığını düşünüyoruz. İdam edilecek bir insana böylesi bir alçaklıkla yaklaşan bu ‘insan müsveddelerini’ lanetliyoruz.

Savcı Göktürk’ün ‘Başsavcı (b.s.d.) arıyordu.’ diye söz ettiği Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı’nın Bekir Sami Daçe olduğunu, Daçe’nin Veysel’in infazından 4 ay sonra Danışma Meclisi üyeliğine seçildiğini, BTP ve DYP kurucusu olduğunu, daha sonra bu partiden Adana Milletvekili olduğunu, Devlet ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulunduğunu hatırlatalım. 

Veysel ailesiyle görüşürken kardeşi Ayhan’ın gözaltına alınışını, annesinin diğer oğlunun başına da kötü şeyler geleceğini düşünerek oğlu için çırpınışlarını, bir dakika görüşme izninde sarılmalarına bile izin verilmeyişini içimiz burkularak okuduk. Veysel’in idama giderken gösterdiği metaneti, Denizler’den aldığı mirasla gösterdiği direnişi, ‘başı dik, yüzünde bir gülümsemeyle’ idama nasıl gittiğini de okuduk satır aralarında... Ve Veysel’in verilmeyen veda mektubunu hangi koşullarda yazdığını gördük savcının anlatımlarında. Ki bu veda mektubu, daha önce de sözünü ettik, bize Veysel Güney’in yargılandığı dosyanın kapağını araladı. 

Savcı Göktürk’ün anlatımlarına ilerde Veysel’in veda mektubunu ve cenazesini arama sürecinde tekrar değineceğiz.  Yaşamın dayattığı bir zorunlulukla Veysel’in idamına tanıklık etmiş Savcı Mete Göktürk’ün orada bulunması ne kadar ‘şansızlıksa’, tanıklıklarını paylaşmasını ‘tarihe not düşmek’ anlamında bir ‘şans’ olarak gördüğümüzü belirterek bitiriyoruz bu bölümü..  

Ethem DinçerAnket
SEÇİM SONRASI SİYASİ KRİZİN SORUMLUSU KİM

Halen Yürürlükte olan 12 Eylül Yasaları (234)
12 Eylül Yasaları ile geçmişte bu ülkeyi yönetenler (30)
Dokuz Yıldır tek başına İktidarda olmasına rağmen 12 Eylül Yasalarıyla yönetmenin kolaycılığına kaçan Ak Parti (141)
Hepsi (475)


Site İçi Arama


Çok Okunanlar


Ertuğrul  ÜNLÜTÜRK

• Ekrana bakarken

Fidel CASTRO RUZ

Kinizmin ölüm dansı

Rahmi YILDIRIM

DÜNDEN BUGÜNE ASKERİ DARBELER (4)

Tayfun  ŞEN

Siyasal liberalizmin ışıklı cümleleri…

İlyas DANYELİ

27 MAYIS DARBESİ ÜZERİNE

DUYURULAR/BASIN AÇIKLAMALARI 

Madımak Yanmaya devam ediyor hala...

José Martí Küba Dostluk Derneği 

Küba´da Kadın Olmak

Erdal  BOYOĞLU

TAKSİM GEZİ PARKI EYLEMLERİ VE SONUÇLARI

Filiz YALÇIN

PAHA

İbrahim  ERDOĞAN

Hedef 12 Eylül’le yüzleşmek mi ? Oy avcılığı mı?

Lokman ÖĞÜLMÜŞ

ALIŞACAKSINIZ…

Kamber ATEŞ

Kamber Ateş: Referandumda sandığa niye gideyim?

Yeter ÖZDEMİR ŞAHİN

HRANT´A AĞIT

Hüseyin ESENTÜRK

DEVRİMCİLER KÜFÜR ETMEZ

Orhan  İYİLER

HALKIMIZA SİZİN İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM

Ali BİLGE 

Başkanlık Sistemi ve Kürt Sorunu

Meral  BEKAR

ERDAL, ERDAL, ERDAL

Sibel ÖZBUDUN

BUGÜN ADNAN YÜCEL KONUŞACAĞIZ…[1]

Temel Demirer

“ZAMANIN RUH(SUZLUĞ)U”NA KARŞI İBRAHİM KAYPAKAYA[*]

Atilla  ALTAYLI

8 Mart Emekçi Kadınlar!

Nejat  KANGAL

Biz ‘uyurken’ çocuklar büyümüş

gülsen feroğlu

Ey beyaz Türk; doğrularınla yaşamamı istediğin hayat, benimdi

Sarih BASİT

MAHKEME VAR, ERGENEKON VAR , SOL YOK

Nevzat BERBER

GENEL SEÇİM ÜZERİNE

Ethem DİNÇER

Mersin´in dört günü... YSK Mersin´i sokağa döktü


©  2004 - 2018 • 78'liler.com
Bu sitedeki bilgiler paylaşmak amaçlıdır, izin alınmadan kullanılabilinir...